Bakåtvänd Bilbarnstol Ålder

Bakåtvänd Bilbarnstol Ålder ^ Barnet anses bara ha vuxit ur den bakåtvända bilbarnstolen om det har nått maxvikten som tillåts för stolen eller blivit för hög för stolen. Det är tillåtet att huvudet inte sticker ut mer än en kvarts tum över kanten på stolen eller, om ett nackstöd finns, kanten på nackstödet. Den traditionella platsen för det är i utrymmet mellan ögonen och toppen av öronen.

Bakåtvänd Bilbarnstol Ålder
Bakåtvänd Bilbarnstol Ålder

Under en biltur är allt som krävs för att skada ett barn en snabb inbromsning eller en kollision som sker med en hastighet av fyrtio kilometer i timmen. Barn dödas och skadas regelbundet som en direkt följd av att vuxna inte använder säkerhetsbälten och bilbarnstolar korrekt.

Enligt ett antal studier som byggde på verkliga incidenter är risken för dödsfall eller allvarlig skada vid en kollision eller kraftig inbromsning fem gånger större för framåtvända barn än för barn som är placerade i bakåtvänd position.

När barnet kan sitta utan att ha något stöd för huvudet är det lämpligt att göra om till en bilbarnstol som är vänd mot baksidan av fordonet. Den fästs i fram- eller baksätet på fordonet med hjälp av underförankringsband och säkerhetsbältet.

Det finns också stolar som antingen är direktmonterade med ISOFIX eller monterade på en bas som kan fästas på fordonets befintliga ISOFIX-fästen. Stödben är viktiga för installationen av de allra flesta bilbarnstolar som är vända bakåt, särskilt när de installeras i baksätet. Barnet spänns fast i sitt säte med säkerhetsbältet som redan sitter fast i bilbarnstolen.

Kontrollera alltid att barnets kropp är helt omsluten av det inre bältet. Som en allmän tumregel bör det finnas utrymme för två fingrar mellan barnet och bältet. Det är viktigt att innerbältet hänger antingen direkt från eller något ovanför axeln.

I-Size rekommenderar att barn fortsätter att åka i sina bilbarnstolar med baksidan av huvudet bakåt under åtminstone de första 15 månaderna av sitt liv. Däremot rekommenderar många myndigheter att barnet sitter ännu längre bak i sätet.

Ett barn kommer att bli mer kraftfullt när det utvecklas och utvecklas till en vuxen. Det ligger i barnets bästa att sitta kvar i bilbarnstolens bakåtvända läge så länge som möjligt. Vissa professionella råder att vänta med att gå vidare med processen tills barnet är minst fyra år gammalt.

Vi kan tacka bilbarnstolstillverkare som Maxi-Cosi för att de ger föräldrar möjlighet att välja detta alternativ. Du har möjlighet att köpa en i-Size bilbarnstol till ditt barn, vilket gör att han eller hon kan sitta i baksätet tills de når 105 cm långa (eller runt fyra års ålder). Vid det här laget borde barnets benmuskler och skelett ha expanderat ytterligare.

Bakåtvänd Bilbarnstol Ålder
Bakåtvänd Bilbarnstol Ålder

Kombinationen av en bilbarnstol som är vänd mot baksidan av fordonet och en passagerarkrockkudde är extremt farlig. Kraften som utlöser krockkudden vid en kollision är betydande och har potential att vara ganska skadlig. Även mycket små barn utsätts för ett allvarligt hot om sina liv om de åker i passagerarsätet i en bil med krockkudden påslagen, även om de bär speciell säkerhetsutrustning som är utformad för detta ändamål och ser framåt.

Under inga omständigheter bör ett barn som använder en babystol, bilbarnstol, bältesstol eller bälteskudde tillåtas sitta i ett passagerarsäte som är utrustat med en krockkudde. När barnet når 140 centimeter i längd är det okej att det sitter i passagerarsätet med krockkudden utlöst. Att sitta i framsätet är inte säkert för barn.

Det är bäst för barnet att sitta i passagerarsätet fram om det bara finns en annan vuxen passagerare i fordonet och den vuxna passageraren är föraren. Benutrymmet för barnet kan också ökas vid sittande i passagerarsätet fram. Det är nödvändigt att avaktivera passagerarkrockkudden fram för att kunna använda det främre passagerarsätet. Om din bil har nyckelfritt inträde kan passagerarkrockkudden kopplas ur med nyckeln eller av en auktoriserad verkstad. Detta gäller även om ditt fordon har andra typer av instegssystem.

Om man tittar på olycksdata i Sverige och jämför dem med de från andra länder så ser man att andelen skadade barn mer än fyrdubblas mellan 0 och 1 år i de länder där barn får börja gå vid en ålder av 1.

Först mellan tre och fyra år märks en ökning av antalet anmälda skador i Sverige. Därför ger föräldrar i Sverige i denna ålder sina barn tillstånd att avancera. Men eftersom barnets nacke hunnit växa och bli starkare har ökningen av antalet skador inte varit lika stor. En liten kropp kräver enormt stöd.

Huvudet på spädbarnet är onormalt stort och tungt, och barnets nacke är instabil på grund av avvikelsen. Under kursen vid en bilolycka kastas barnets huvud runt på ett mycket våldsamt sätt. För att barnet ska kunna klara av sådan stress måste det finnas extra säkerhet för dem under resan.

Barn som är kortare än 135 cm i höjd måste använda bilsäkerhetsutrustning som bilbarnstol, bälteskudde eller bälteskudde. Denna regel gäller alla barn. Enligt medicinsk personal och andra experter rekommenderas det starkt att barn använder bältesstol eller bälteskudde tills de är 10 till 12 år gamla.

När de är fyra år gamla kan de flesta barn resa baklänges relativt lätt. En stol som barnet sitter i med ryggen framåt hjälper till att absorbera intensiv stress och skyddar barnets huvud och nacke från skador. Barn som sitter i bilbarnstolar som är vända framåt har fem gånger ökad risk att dödas eller skadas allvarligt i en olycka jämfört med barn som sitter i säten som är vända mot baksidan av fordonet.

Bakåtvänd Bilbarnstol Ålder
Bakåtvänd Bilbarnstol Ålder

När en ungdom sitter på en stol med böjda ben uppstår ett vanligt missförstånd att stolen är för liten för barnet. Barn rapporterar dock mycket sällan att de känner sig obekväma med sina ben böjda i denna position, och att göra det utgör ingen risk. Att ändra orienteringen på stolen i framsätet så att den är vänd bakåt kan bidra till att öka mängden benutrymme.