Ingvar Kamprads Fru

Ingvar Kamprads Fru;- Margaretha Kamprad, Kerstin Wadling

Ingvar Kamprad var en svensk affärsentreprenör som blev miljonär genom sitt arbete som grundare av IKEA, en internationell möbelkedja. Han bodde i Schweiz från 1976 till 2014, hela tiden han var där.

Ingvar Kamprads Fru
Ingvar Kamprads Fru

De hade varit gifta i ett halvt sekel. CB Nilssons järnaffär, som luktade läder och sill, sålde allt från spikar och choklad till dynamit. Butiken låg i en byggnad som såg ut som en gammal ladugård. Det visade sig vara morfar som jobbade bakom disken, som är den mest fantastiska lekkamraten någonsin.

Ingvar och han kanske har det trevligt tillsammans flera dagar i taget. När han då och då fick springa ärenden var det bara att använda fantasin och leka medan han var ute och gick. Förutom att vara en mästare på spelet var Ingvars farfar oerhört hängiven sitt barnbarn.

Ingvar Kamprad, som var medgrundare till Ikea och var 91 år när hustrun Margaretha gick bort 2011, fick utstå ett stort lidande under de sista sju åren av sitt liv. Ingvar var bara sju år gammal den 1 januari 1933 medan hans syster då bara var tre år.

Enligt Goran Grosskopf, 72, en mångårig vän och familjerådgivare, har han fortfarande inte kommit överens med hennes bortgång även efter att hon gick bort. Ingvar och Kerstin Kamprad-Johansson växte upp på gården Elmtaryd i Småland av sina föräldrar efter att deras farföräldrar flyttade till Småland från Tyskland 1896.

Efter sin mors bortgång upprätthöll Ingvar den välgörenhetsorganisation som han hade grundat till hennes minne och fortsatte att använda den för att söka donationer för cancerforskning. Denna fond diskuterades också av Ingvar i hans skrifter om IKEA, som publicerades i företagets kataloger och visades på olika mässor.

Ingvar tog beslutet att engagera sig mer aktivt i cancerforskningen i mitten av 1980-talet och 1986 grundade han en stiftelse som senare fick namnet Fru Berta Kamprads stiftelse för cancerforskning och kampen mot cancer.

Onkologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus och Onkologiska avdelningen vid Lunds universitet är båda mottagare av stöd från denna organisation, som har som sitt primära uppdrag att främja cancerforskning och främja anticancerinsatser.

Ingvars morföräldrar, Franziska och Achim, immigrerade från sina respektive nationer till den tysktalande regionen i det österrikisk-ungerska riket samt till Tyskland.

Paret hade kommit fram till att flyttningen från hemstaden skulle ge dem en större möjlighet till framgång i Småland i Sverige. Bara tre år efter flytten till Sverige förlorade Franziska Kamprad sin man och tog beslutet att driva gården på egen hand med förlusten av sitt stödsystem. Achim, Ingvars farfar, avslutade sitt liv med att hänga sig när det stod klart att gården inte gick att rädda ekonomiskt.

Ingvar Kamprads Fru
Ingvar Kamprads Fru

Redan vid 11 års ålder började Ingvar sälja julkort, jultidningar och trädgårdsfrön till de människor som bodde i samhället som han var en del av. Sedan dess har Margaretha arbetat med att revidera och uppdatera sitt testamente.

Den stora majoriteten av varorna räcker inte till för Ingvar. Resten delades upp mellan pojkarna. Exempel på personlig egendom inkluderar bilar, möbler och olika andra typer av materiella ägodelar.

De “briljanter, smaragder och rubiner” från konstverken som hennes arvingar inte vill behålla kommer att auktioneras ut, och intäkterna kommer att skänkas till välgörenhet. Hon ger följande råd som svar: “Ta inte för mycket för dig själv.”

Även betydande summor pengar ges för att stödja välgörenhetsorganisationer. Familjen har uttryckt en önskan om att skänka tio miljoner kronor till valfritt antal välgörenhetsorganisationer, däribland “Barncancerfonden, Stadsmissionen, Frälsningsarmén eller annan välgörenhetsorganisation”.

Trots att hon och hennes man bodde i Schweiz behandlas ärendet just nu i Stockholms tingsrätt. Merparten av utvecklingen av stiftelsens förmögenhet kan hänföras till privata insatser från Ingvar Kamprad. Eftersom välgörenhetsorganisationen har ett 90-konto kan Svensk Insamlingskontroll hålla ett öga på vad stiftelsen gör.

Personer med kopplingar till IKEA-företaget och Lmhults kommun har bidragit år till år till stiftelsen. Vid utgången av år 2021 beräknas stiftelsens totala tillgångar vara värda 251 miljoner svenska kronor.

Ulf Bergquist, expert på såväl svensk som utländsk arvsrätt, anser att en utredning om dödsbo efter en svensk avliden person som avlidit utanför Sverige är nödvändig även om ägarna till dödsboet är desamma. Margareta Kamprad skrev sitt testamente för hand med en pennand papper. “

Vi fick veta på lördagskvällen att vår far, Ingvar Kamprad, hade dött, och nyheten har lämnat oss i ett tillstånd av djup sorg. Ingvar gick fridfullt bort i sitt hem i Sverige, omgiven av familj och vänner.

För att vara trogen Ingvar Kamprads filosofi är det absolut nödvändigt att stiftelsens omkostnader hålls till ett minimum. För att uttrycka det på ett annat sätt utgör stiftelsens utgifter mindre än en procent av intäkterna, vilket tyder på att merparten av de anslag och gåvor den har fått har lagts till att främja cancerforskningen.

På grund av sina stora insatser för cancerforskningen tilldelades Ingvar Kamprad medicinska fakultetens förtjänstmedalj 1961 och tilldelades titeln medicin hedersdoktor av Lunds universitet 2010. Båda dessa utmärkelser tilldelades honom 2010. Genom hela tidningen går hon in i detalj när det gäller fördelningen av hennes egendom och tillgångar.

Vi, hans söner, våra familjer och alla de som antingen har arbetat för eller gjort affärer med samlingen av företag han byggt under de senaste 75 åren, har alla haft stor nytta av hans exempel. Detta inkluderar oss, hans söner, våra familjer och alla de som har arbetat för eller gjort affärer med samlingen av företag han byggt. “Kundens söner skriver ett brev till sin pappa som sedan levereras till kunden av Ikea.

Ingvar Kamprads Fru
Ingvar Kamprads Fru

De äldsta pojkarna, Peter (48 år), Jonas (46 år) och Mathias (43 år), delar på en lika stor del av familjeförmögenheten. Den exakta summan av pengar som är inblandad är dock fortfarande ett mysterium vid denna tidpunkt. Enligt DN ställs arvingarna till Ingvar Kamprad just nu inför möjligheten att åläggas en källskatt i ett antal miljarder dollar.