Tag: Bakåtvänd Bilbarnstol Ålder

Age

Bakåtvänd Bilbarnstol Ålder

Bakåtvänd Bilbarnstol Ålder ^ Barnet anses bara ha vuxit ur den bakåtvända bilbarnstolen om det har nått maxvikten som tillåts för stolen eller blivit för hög för stolen. Det är tillåtet att huvudet inte sticker ut mer än en kvarts tum över kanten på stolen eller, om ett nackstöd finns, kanten på nackstödet. Den traditionella…